Mappen rummer plantearter som enten dyrkes eller anvendes som prydplanter i Danmark.