NaturFokus ejes af biolog Lennarth Skov Espersen og er en fotografisk virksomhed. På denne hjemmeside findes et udvalg af mine naturbilleder (nedskaleret). Jeg er amatørfotograf gennem en årrække. Jeg sælger billeder til både private og virksomheder.

Jeg udfører også specifikke foto-opgaver, herunder dronefotografering.

Derudover udarbejder jeg fotoplancher, naturfoldere, infotavler, naturplakater etc.

Som specialist i botanik og naturtyper og med mange års erfaring laver jeg også professionelle naturregistreringer, statusvurderinger af §3-beskyttet natur, kortlægning af habitatnaturtyper og nøglebiotoper, konsekvensvurderinger, vurdering af ammoniakfølsomhed etc.

Kontakt mig venligst for et tilbud. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 5136 4263.

NaturFokus, CVR-nummer: 39410893.